Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Kontakt

administracja 18 337 20 42
dyrektor 18 337 20 27

muzeumlim@gmail.com                     administracja@muzeum.limanowa.pl
Dyrektor: muzeumlimd@gmail.com     dyrektor@muzeum.limanowa.pl
ul. Józefa Marka 13
34-600 Limanowa