Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Struktura organizacyjna

KIEROWNICTWO:

mgr Magdalena Urbaniec
- Dyrektor (kustosz)

* bezpośrednio podlega: Archiwum i Dział Fotograficzny


 PRACOWNICY:

mgr Lidia Marek - Jurkowska - kustosz - specjalista ds. Biblioteki i Działu Artystycznego.
mgr Arkadiusz Urbaniec - adiunkt - specjalista ds. Działu Historii i Techniki oraz Naukowego.
mgr Anna Kulpa
- adiunkt - specjalista ds. Działu Etnograficznego i Artystycznego.

Jan Smoleń - pracownik gospodarczy.