Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Rada muzeum

Zgodnie z art. 9, p.1. Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej Rada Muzeum liczy 6 osób.

Obecna kadencja Rady Muzeum (2016-2020):

mgr Jerzy Bogacz - przewodniczący
mgr Stanisław Król - zastępca przewodniczącego
mgr Adam Dębski - członek
mgr Aleksander Majerski - członek
mgr Justyna Szewczyk - członek
mgr Marian Wójtowicz - członek