Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Wydawnictwa

Muzuem Limanowa - Pamiętnik okladka2

TYTUŁ: "Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom V. Antoni Józef Mars Herbu Noga (1819-1905). Pamiętnik"
WYDAWNICTWO: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Bank Spółdzielczy w Limanowej
ROK WYDANIA: 2017
OPRAWA: miękka
ROZMIAR: 15,5cmx23,5 cm
LICZBA STRON: 288
NR ISBN: 978-83-943196-4-9
CENA: 35,00 zł
KOSZT WYSYŁKI: 7,50 zł

TYTUŁ: "Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom IV. Księga wójtowsko - ławnicza miasta Limanowa z lat 1770-1798"
WYDAWNICTWO: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
ROK WYDANIA: 2016
OPRAWA: twarda
ROZMIAR: 16,5cmx24 cm
LICZBA STRON: 118
NR ISBN: 978-83-943196-1-8
CENA: 25,00 zł
KOSZT WYSYŁKI: 7,50 zł

Opis:

Wydawnictwo źródłowe Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej stanowi serię, której celem jest systematyczne wydawanie źródeł do dziejów szeroko rozumianej Limanowszczyzny.

Niniejsza publikacja jest pierwszą edycją księgi wójtowsko-ławniczej miasta Limanowa z lat 1770-1798.  Treść zabytku można podzielić na dwie zasadnicze części, na stronach 1-13, według oryginalnej paginacji, znajduje się szczegółowe opisanie stanu własnościowego poszczególnych parceli miejskich, z podziałem na pierzeje rynku oraz istniejące ulice. Do tej części odnosi się karta tytułowa: Opisanie domów nowo postawionych po zgorzeniu Miasta/ Które to Miasto Limanowa zgorzało Roku Pańskiego 1769 go./ Dnia 14 go Miesiąca Marca. Po opisie następuje zasadnicza część księgi, bez rozdzielenia kartą tytułową lub pustą kartą, obejmująca właściwe prace sądu ławniczego, a więc przede wszystkim kontrakty kupna-sprzedaży, zapisy testamentowe, ugody majątkowe, pokwitowania. Poszczególne sprawy nie posiadały oryginalnej numeracji, która została wprowadzona w trakcie edycji i osiągnęła wartość 69 spraw w ciągu 28 lat (41 lat wraz z interpolowanymi sprawami z lat 1805 i 1811.), z czego większość pochodzi z lat 70. i 80 XVIII wieku. Księga nie oddaje całego obrotu prawnego Limanowej w tym okresie, ponieważ wszystkie wpisy dotyczą spraw sądu ławniczego, brakuje w niej natomiast zapisów dotyczących spraw karnych.
TYTUŁ: ”Wspomnienia z lat 1908-1949. Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej ,Tom III"

AUTOR:   Stefan Bieda

WYDAWNICTWO: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
ROK WYDANIA: 2015
OPRAWA: twarda
WIELKOŚĆ:  16,5cmx24 cm
LICZBA STRON: 120
NR ISBN:978-83-943196-0-1
Cena  25,00 zł – sztuka
Koszt przesyłki – 7,50zł

Opis:
W bieżącym roku Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej obchodzi jubileusz 45-lecia swojej działalności, której głównym celem jest gromadzenie i ochrona dziedzictwa regionu limanowskiego, co stanowi o bogactwie naszej historii i tradycji oraz kształtuje tożsamość kolejnych pokoleń. Muzeum realizuje te zamierzenia także przez prowadzenie badań naukowych odnoszących się do naszego dziedzictwa. Przejawem owej pracy są liczne poszukiwania, opracowywanie i popularyzacja źródeł, takich jak wspomnienia, pamiętniki, relacje, dokumenty, zbiory fotografii, które pozwalają poznać naszą przeszłość i kulturę.W 1991 roku dzięki staraniom Jana Wielka – ówczesnego dyrektora muzeum ukazała się pierwsza publikacja w ramach serii Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej pt. „Materiały Etnograficzne z Okolic Limanowej”, której autorem był sam inicjator wydawnictwa. W roku 1997 pojawił się kolejny tom tej serii prezentujący wspomnienia Jana Sitowskiego pt. Wspomnienia limanowskie i staro-sądeckie”. Po latach oddajemy w Państwa ręce trzeci numer Zeszytów zawierający wspomnienia Stefana Biedy z lat 1908- 1949. Tak cenny materiał, pozwalający spojrzeć bliżej m.in. na codzienne życie i problemy mieszkańców Limanowej, czy Szczawy w I połowie XX wieku, mógł dotrzeć w Państwa ręce dzięki Annie i Jerzemu Bogaczom, którzy udostępnili do publikacji i uczestniczyli w opracowaniu rękopisu wspomnień spisanego w latach siedemdziesiątych XX wieku przez ojca Anny, znanego limanowskiego pedagoga i społecznika.Przygotowanie wspomnień do druku wymagało często licznych poszukiwań w celu identyfikacji miejsc, osób oraz wydarzeń, będących treścią źródła. W gromadzeniu informacji i fotografii pomocą służyli: Irena Augustyńska, Daria Bogacz, Stefan Bugajski, Jacek Drożdżak, Elżbieta Dutka, Zbigniew Dutka, Michał Faron, Alina Gawron, Wincenty Gawron, Wojciech Golachowski, Maria Kazimierczak, Jan Kuziel, Grzegorz Lesiecki, Antoni Mamak, Natalia Nawalaniec, Dariusz Ociepka, Stanisław Ociepka, Mieczysława Sakowska, Marek Sukiennik, Zbigniew Sułkowski, Jan Winiewski, Hanna Anna Zawada. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękujemy.Mamy nadzieję, że seria przybierze formę cykliczną i będziemy mogli każdego roku przybliżać Państwu wybrane źródła i aspekty dziejów oraz kultury Limanowszczyzny. W tym miejscu zachęcamy również Państwa do współpracy z Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, poprzez dzielenie się posiadanymi pamiątkami, wspomnieniami, dokumentami po przodkach, których już nie ma wśród nas. Pozwolą one odkryć świat, którego już nie ma, a ich zgłębianie otworzy następnym pokoleniom możliwość pełniejszego poznania historii przodków i miejsca, z którego pochodzą.
Magdalena Dyląg
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Limanowa
ds. Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej


okładka ksiązki Bitwa pod Limanową 1914

TYTUŁ: "Bitwa pod Limanową 1914"

AUTOR: Julier Ferenc

WYDAWNICTWO:Napoleon V
ROK WYDANIA: 2015
OPRAWA: twarda
WIELKOŚĆ:17cmx24cm
LICZBA STRON:250
NR ISBN: 978-83-7889-338-7
Cena 65,00 zł - sztuka
Koszt przesyłki - 7,50 zł

Opis ze strony wydawcy:
Relacja rotmistrza Prónaya: „Musieliśmy wykonać ten (przedpołudniowy) odwrót w biały dzień przed tyralierami rosyjskimi, jednak bez większych problemów i incydentów dotarliśmy do naszych luzaków znajdujących się za zboczem pagórka i konno ruszyliśmy do Limanowej. Niedługo potem wyszło słońce i zrobiła się piękna pogoda, ciepło. Rosyjska artyleria, która zaczęła działać, strzelała daleko za nas... Dotarłszy do stacji kolejowej, brygada zeszła z koni, w cieple i słońcu czuliśmy się dobrze po wielu przebytych trudach... Niedaleko od nas, między domami rozsianymi na zboczu góry, powstał nagły hałas wśród Niemców, zaczęli się oni gromadzić (był to któryś ze znajdujących się z tyłu oddziałów niemieckiej 47. Dywizji Rezerwowej na południowo-zachodnim zboczu Łysej Góry). Można było gołym okiem zobaczyć – a ja mogłem to obserwować przez moją lornetkę jeszcze wyraźniej – że Prusacy biją i kopią kogoś... Dowiedzieliśmy się, że skopali chłopa, którego przyłapali na dawaniu w kierunku Kaniny znaków Rosjanom z domu położonego na górze. Było to prawdopodobne, bo już po niedługim czasie nad naszym obozem zaświszczały i zagwizdały granaty i szrapnele z armat rosyjskich, przeznaczone dla nas... Nie jest też jednak wykluczone, że wróg dostrzegł nasz obóz również ze swoich stanowisk. Ledwo nasze konie zjadły owies, a już o 16 brygada znów dostała rozkaz umocnienia o zmroku pozycji na południowy wschód od Limanowej... Zaraz zaczęliśmy siodłać konie i szykować się. Każdy otrzymał worek nabojów i zanim się ściemniło, byliśmy już na koniach i ruszyliśmy... Rosjanie tymczasem wciąż ostrzeliwali miasto, w którym na odnawianym kościele znajdowało się jeszcze rusztowanie. Zdarzyło się tak, że gdy przejeżdżaliśmy obok wieży kościoła, granat uderzył w rusztowanie i rozpadło się ono z okropnym łoskotem, strasząc nasze konie... Na drodze jechaliśmy kłusem z powodu silnego ostrzału...”.


PODHALAŃSKI ADWENT

TYTUŁ: „Podhalański Adwent 1914. Szkice z czasów Wielkiej Wojny”

AUTOR:   Wacław Polakiewicz

WYDAWNICTWO: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Limanowa
ROK WYDANIA: 2014
OPRAWA: twarda
WIELKOŚĆ:  16cmx24 cm
LICZBA STRON: 232
NR ISBN:978-83-64477-07-2
Cena  35,00 zł – sztuka
Koszt przesyłki – 7,50zł

Opis ze strony wydawcy: "Książka „Podhalański Adwent 1914. Szkice z czasów Wielkiej Wojny”, to praca wyjątkowa, bowiem jej autor nie ograniczył się, jak wielu jego młodszych kolegów historyków i publicystów do prostego przedstawienia faktów i odtworzenia mniej znanych epizodów ówczesnych walk z dokładnością fascynującą badaczy, lecz męcząca dla zwykłych zjadaczy chleba. W przeciwieństwie do nich stworzył ciekawy, refleksyjny esej popularnonaukowy możliwy do strawienia dla każdego, kto choć trochę interesuje się historią. Jego głównym celem nie jest bowiem odtworzenie wydarzeń z perspektywy ponadczasowego i niezaangażowanego obserwatora, lecz przede wszystkim odtworzenie duchowej i intelektualnej atmosfery panującej wśród specyficznego środowiska ówczesnych mieszkańców i rezydentów Zakopanego i Podhala – stanowiących przed pierwszowojenną, nie tylko autonomicznej Galicji, ale też i całego podzielonego narodu. Całe to środowisko żyjące tradycjami i doświadczeniami ostatniego wielkiego powstania z1863 roku znalazło się, bowiem w 1914 roku w sytuacji, która choć przez nich upragniona i oczekiwana („wielka wojna o wolność ludów” mogąca przynieść odrodzeni Polski) zaskoczyła ich jednak gwałtownym rozwodem wypadków i poddała je najcięższemu egzaminowi – natychmiastowemu przekuciu deklaracji patriotycznych w rzeczywisty czyn."

10337385_703210729740520_17494670_o 10175825_703211019740491_83318767_o

TYTUŁ: „Walec Parowy 1914”

AUTORZY:   Łukasz Wrona, Piotr Krzystek

ILUSTRACJE, PROJEKT GRAFICZNY: Zuzanna Wollny
WYDAWNICTWO: Forum Małopolski Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Limanowa, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
ROK WYDANIA: 2014
SKŁAD I DRUK: Drukarnia Patria
Wymiary opakowania: 29,5 cm x 29,5 cm x 7 cm.
Ilość graczy: 2 lub 4, czas gry: ok. 180 minut, wiek: od 12 lat.
Waga: 1,70 kg
Cena  50,00 zł – sztuka
Koszt przesyłki – 17,00 zł – paczka ekonomiczna

"Walec Parowy 1914 to wojenna gra planszowa, która przedstawia jedną z większych kampanii wojennych frontu wschodniego I wojny światowej. Wielka ofensywa kilku armii rosyjskich, która ruszyła na początku listopada znad Wisły i Sanu w kierunku Śląska, została przez współczesnych okrzyknięta Walcem Parowym. Prące naprzód setki tysięcy żołnierzy cara wydawały się nie do zatrzymania. Oddziały austro-węgierskie oraz niemieckie po nieudanej bitwie pod Dęblinem i Warszawą pozostawały w odwrocie. Zmęczeni żołnierze nie mogli liczyć na chwilę odpoczynku. Na swoich plecach czuli już oddech szybkich jak błyskawica Kozaków i dziarsko maszerującej piechoty. Gdy żołnierze cesarza Franciszka Józefa minęli Kraków, zatrzymali się. Zwróceni ponownie na wschód wyczekiwali potężnego uderzenia Rosjan."

władcy beskidówWładcy Beskidów gra

TYTUŁ: „Władcy Beskidów”

AUTORZY:   Daniel Budacz, Ireneusz Piszczek, Robert Piszczek

ILUSTRACJE, PROJEKT GRAFICZNY: Zuzanna Wollny
WYDAWNICTWO: Forum Małopolski Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Limanowa, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
ROK WYDANIA: 2014
SKŁAD I DRUK: Drukarnia Patria
Ilość graczy: 2 lub 4, czas gry: ok. 20 - 40, Wiek: od 8 lat.
Wymiary opakowania: 20 cm x 20 cm x 5,5 cm..
Waga: 0,90 kg
CENA:  30,00 zł – sztuka
Koszt przesyłki – 10 zł – paczka ekonomiczna

W grze Władcy Beskidów każdy gracz wciela się w rolę dowódcy jednego z oddziałów biorących udział w bitwie limanowskiej stoczonej w grudniu 1914 roku. Celem graczy jest okrycie się chwałą, zdobycie przychylności dowódców i utorowanie sobie drogi do awansu. Plansza symbolizuje oś czasu, po której przemieszczają się nasze oddziały (pionki). W czasie tego marszu gracze poznają smak sukcesu i porażki, przeżywają kolejne dni bitwy i zapoznają się z wydarzeniami historycznymi i okolicznościami starcia. Poznają sylwetki ważnych postaci historycznych związanych z walkami toczonymi w ramach operacji łapanowski-limanowskiej. Chociaż rywalizacja między graczami ma charakter nie tyle czysto militarny, ile raczej prestiżowy, to jednak nasze posunięcia wpływają nie tylko na osobisty sukces, lecz również na ewentualne niepowodzenia - nie tylko naszego nieprzyjaciela, ale i sojusznika. Talie kart pozwalające na wykonywanie manewrów taktycznych, symulujące zwycięstwa i przegrane, oraz plansza, która jest modyfikowana przed każdą rozgrywką, powodują, że rywalizacja o władzę nad Beskidami nigdy nie przebiega tak samo."

 okłada ksiązki 1

TYTUŁ: „Światło-czułe Świadectwo. Skarb z Limanowej”.

AUTOR: Marek Janczyk, Iwona Święch
WYDAWNICTWO: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
ROK WYDANIA: 2013
OPRAWA: miękka
WIELKOŚĆ:  14 cm x 18 cm
LICZBA STRON: 240
NR ISBN:978-83-89177-55-1


CENA:  15,00 zł – sztuka

Koszt Przesyłki: 5,00zł

Katalog do wystawy „Światłoczułe Świadectwo. Skarb z Limanowej” jest pokazem zdjęć autorstwa farmaceutki Klementyny Zubrzyckiej, wybranych spośród około dwóch tysięcy klisz negatywów, pozytywów i diapozytywów, powstałych na początku XX wieku. Odkrycie tak oryginalnego i spójnego zbioru stało się impulsem dla nowego spojrzenia na historię fotografii amatorskiej, traktowanej nie jako prywatne hobby, ale również element tworzącej się wówczas nowoczesnej rzeczywistości.TYTUŁ: "DROGA DO ZWYCIĘSTWA - TRADYCJE NARCIARSTWA BIEGOWEGO NA LIMANOWSZCZYŹNIE"

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Anna Budka, Stanisław Golonka, Feliks i Teresa Piwowar, Agnieszka Golonka, Renata Kałużna-Boczoń

WYDAWNICTWO: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
ROK WYDANIA: 2013
OPRAWA: miękka lakierowana
WIELKOŚĆ:  15cmx21cm
LICZBA STRON: 32
NR ISBN:978-83-937698-1-0


CENA:  5,00 zł – sztuka

Koszt Przesyłki: 3,00zł


Opis:
Publikacja opisuje próbę limanowską, KS Maraton Mszana Dolna i Limanovia oraz inne kluby i ośrodki sportowe na Ziemi Limanowskiej: Międzyszkolne Ośrodki Sportowych w Mszanie Dolnej, Miejsko-Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji w Limanowej, Limanowski Podokręg Polskiego Związku Narciarskiego, Międzyszkolny Klub Sportowy "Mogielica" w Słopnicach, Uczniowski Klub Sportowy "Maraton" Niedźwiedź, Ludowy Klub Sportowy "Witów" Mszana Górna, UKS "Młode Orły", UKS "Gorczańskie orły". Wiele miejsca jest poświęcone olimpijczykom wywodzącym się z naszego regionu z ostatnią medalistką Justyną Kowalczyk na czele. Ekspozycja zawiera bogatą kolekcję nart biegowych, rolek i obuwia narciarskiego począwszy od lat 60-tych do współczesnych, a także szereg medali, odznaczeń, nagród, koszulek, po które na mistrzostwach sięgnęli nasi rodacy. Ukazane zostały obecne i planowane możliwości uprawiania narciarstwa biegowego: trasa narciarstwa biegowego "Mogielica", trasa dla narciarzy w Koninkach oraz przygotowywane propozycje w Kasinie Wielkiej i Lubomierzu. Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu finansowym Miasta Limanowa, Gminy Słopnice i Gminy Mszana Dolna. Jest ona rezultatem współpracy Anny Budki, Stanisława Golonki, Feliksa i Teresy Piwowar, Bolesława Żaby, Jana Janczego, Magdaleny Dyląg, Gminy Mszana Dolna, Gminy Słopnice, Gorczańskiego Parku Narodowego. Opracowana wystawa została na podstawie prac badawczych Agnieszki Golonki i Renaty Kałużnej – Boczoń. Bogate zbiory można zobaczyć dzięki uprzejmości Małgorzaty i Andrzeja Ruchałów, Jana Ziemianina, Heleny Kuczaik, Haliny Nowak, Edwarda Muchy, Janusza Kałużnego, Krzysztofa Jarosza, Mariana Mrowcy, Agnieszki Golonki, Stanisława Golonki, Teresy i Feliksa Piwowarów, portalu sportowego rmf24.pl, Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Komisarzami wystawy są Anna Budka i Stanisław Golonka.