Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Bazylika Matki Boskiej Bolesnej