Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac konserwatorsko - rekonstrukcyjnych przy wyposażeniu wnętrza limanowskiej apteki

logotyp

W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorsko – rekonstrukcyjnych przy wyposażeniu wnętrza limanowskiej apteki z przełomu XIX/XX w. należącego do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

podpis