Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe nr 2 - na wykonanie tłumaczeń tekstów katalogu, plansz wystawienniczych oraz scenariusza filmu z języka polskiego na język słowacki

logotyp

W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie tłumaczeń tekstów katalogu, plansz wystawienniczych oraz scenariusza filmu z języka polskiego na język słowacki.

podpis