Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe nr 3 - na wykonanie rekonstrukcji oraz dostawę dwóch strojów historycznych dla modelu postaci Klementyny Bączkowskiej oraz modelu postaci mieszczanina limanowskiego z przełomu XIX/XX wieku

logotyp

W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie rekonstrukcji oraz dostawę dwóch strojów historycznych dla modelu postaci Klementyny Bączkowskiej oraz modelu postaci mieszczanina limanowskiego z przełomu XIX/XX wieku.
podpis