Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe nr 4 - na wykonanie oraz dostawę modeli postaci historycznych stanowiących element wyposażenia wystawy "świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu" w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej

logotyp

W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie oraz dostawę modeli postaci historycznych stanowiących element wyposażenia wystawy "świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu" w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej.   

podpis