Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe nr 6 - na wykonanie oraz nagranie na 400 płytach DVD 15-minutowego filmu dokumentalnego

logotyp

W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie oraz nagranie na 400 płytach DVD 15-minutowego filmu dokumentalnego z napisami w języku słowackim i języku angielskim o aptece mgr Klementyny Bączkowskiej.

podpis