Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Aktualne wydarzenia

WYSTAWA pn. MUZY I MEDYCYNA - ARTYŚCI I LEKARZE Z RODZINY ŻUŁAWSKICH JUŻ OTWARTA

W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskim odbyła się długo wyczekiwana inauguracja wystawy pt. „ Muzy i medycyna – artyści i lekarze z rodziny Żuławskich”.
Program piątkowego otwarcia składał się z trzech elementów – odsłonięcie pamiątkowej tablicy, otwarcie wystawy oraz prezentację fotografii i pamiątek rodzinnych. 
 
Najpierw na południowo-wschodniej stronie rynku pod adresem Rynek 11 zebrały się władze miasta, członkowie rodziny Żuławskich oraz zaproszeni goście. Po krótkim przywitaniu pełnomocnik burmistrza miasta ds. Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej Magdalena Dyląg poprosiła by burmistrz Władysław Bieda, Jolanta Juszkiewicz przewodnicząca Rada Miasta oraz Jacek Żuławskich dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej dr Leona Żuławskiego(1816-1869)  lekarza rządowego, pisarza, piewcę Limanowszczyzny oraz zasłużonego obywatela Limanowej. Tablica ufundowana została przez Burmistrza i Radę Miasta Limanowa. Projekt wg praprawnuka Jacka Żuławskiego zrealizował odlewnik Dominik Rachwał. 
 
Następnie zaproszono wszystkich zebranych do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej znajdującego się w Dworku Marsów. Tam przywitano wszystkich gości m.in.: dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisława Pietrzyka, dyrektor Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie Grażynę Ryfkę, licznie przybyłych członków rodziny Żuławskich, dyrektor I LO im. Orkana Annę Mruk, Jacentego Musiała - dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich zaproszonych gości.
 
Jacek Żuławski już na wstępie zaznaczył, że wystawa w której otwarciu uczestniczą wszyscy zebrani powstała z inicjatywy władz miasta Limanowa, które zechciały uhonorować w ten sposób ludzi, którzy w życiu codziennym i zawodowym byli związani z ziemią limanowską. W kilku słowach nakreślił charakterystykę rodu Żuławskich jako rodziny wszechstronnej, działającej przez dekady na różnych polach zawodowych, głównie medycyny i sztuki. Jednak szczególnie podkreślił w swej wypowiedzi znaczenie postaci dr Leona Żuławskiego jako oddanego swym obowiązkom lekarza, który pomimo własnych ograniczeń zdrowotnych zawsze starał się nieść pomoc innym.
 
Z kolei zaproszono wszystkich do obejrzenia przygotowanej wystawy, której głównym założeniem było – jak zaznaczył Arkadiusz Urbaniec – przejrzyste zaprezentowanie odbiorcy cząstki obszernej historii rodu Żuławskich. Szczególną uwagę widzów skierowano na monstrancję z Szyku, pieczęć rodu Żuławskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, kolekcję broni Mieczysława Sukiennika, szkic autorstwa Kazimierza Sichulskiego przedstawiający Jerzego Żuławskiego czy exlibris będący w przeszłości własnością tego ostatniego. Goście mogli również podziwiać makietę odtwarzającą wygląd miasta Limanowa z okresu galicyjskiego. 
Na sam koniec zaprezentowano zdjęcia i pamiątki rodzinnych Żuławskich. Prezentacja prowadzona przez Arkadiusza  Urbańca przerodziła się w dyskusję z Jackiem Żuławskim, w którą włączali się zebrani goście. Była to dla zebranych wędrówka przez historię, wspomnienia i albumy rodzinne. Od rodzinnego zacisza po górskie szczyty, poprzez tezy obrony doktorskiej po odkrywanie starych rękopisów i podróże na Księżyc.
 
- Warto rewidować szuflady i strychy bo w takich  miejscach można odkryć nieraz niezwykle cenne pamiątki związane z historią naszych rodzin - mówił Jacek Żuławski.