Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Aktualne wydarzenia

Wystawa prac pt. "Jonatana" Śp. Jolanty Kłosowskiej

Dnia 30 września o godzinie 17:00 w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej miało miejsce otwarcie wystawy prezentującej prace Śp. Jolanty Kłosowskiej, która odbyła się między innymi dzięki mężowi malarki Zygmuntowi Kłosowskiemu.
Wokół wystawy zebrało się liczne grono zainteresowanych oraz bliskich osób artystce. Pełnomocnik burmistrza do spraw Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej Magdalena Urbaniec przywitała rodzinę i gości przybyłych na wernisaż w tym także: Przewodniczącą Rady Miasta Jolantę Juszkiewicz, Dyrektora Gminnej Biblioteki w Starej Wsi Jacentego Musiała, Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Miejskiej Biblioteki Publicznej Joannę Michalik.  

Historię życia oraz namalowanych przez Panią Jolantę obrazów przybliżył wszystkim Pan Zygmunt, opowiadając że pomimo obowiązków domowych i ciężkiej choroby Jonatana (pseudonim artystki) znajdowała czas na malowanie obrazów w ich wspólnej pracowni.
O Pani Jolancie bardzo miło i ze wzruszeniem wypowiadali się również Dyrektor Gminnej Biblioteki w Starej Wsi Jacenty Musiał, Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz oraz Pan Stanisław Ptaszek z Pasierbca.
Dowiedzieć się można było dzięki tym wszystkim wypowiedzią, iż większość prac robiła nie dla siebie ale dla innych, a te które najbardziej podkreślają jaka była osobą np. autoportrety albo obrazy bliskich(rodziców, rodzeństwa, męża) można było zobaczyć oraz dokładnie usłyszeć ich dzieje opowiadane przez Pana Zygmunta Kłosowskiego w dalszej części programu.         JOLANTA KŁOSOWSKA (1958 - 2016)

Urodzona 17 lutego 1958 r. w Limanowej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Krakowie (kierunek: wychowanie plastyczne). Mieszkała wraz z mężem artystą Zygmuntem Kłosowskim w Męcinie, w miejscu zwanym „Białym Dworem”, gdzie wspólnie stworzyli swoiste muzeum i pracownię artystyczną. Pracowała zawodowo jako nauczycielka w miejscowym Zespole Szkół Nr 1.
Malarstwo uprawiała od 1979 roku, ciągle rozwijając swój talent. Na podstawie oceny jej dorobku artystycznego Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało jej prawo wykonywania zawodu artysty plastyka. Była mistrzynią portretu, zwłaszcza portretu dziecięcego. Poprzez pełne ekspresji i ciepła liryczne ujęcia, oddawała podobieństwo zewnętrzne portretowanego jak również jego charakter. Podejmowała także inne tematy, zwłaszcza sakralne, zarówno w malarstwie jak
i w rzeźbie. Preferowała malarstwo pastelowe, ale z powodzeniem posługiwała się innymi technikami. Realizowała się także w rzeźbie w drewnie. Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą, m.in. w II Biennale Twórczości Artystycznej Nauczycieli, gdzie zdobyła nagrodę Kuratora Jerzego Jackowskiego. Były także wystawy w Bułgarii (Smolan, Sofia) oraz w Dolnym Kubinie w Słowacji. Jej prace ozdabiają wiele prywatnych galerii, instytucji i kościołów m.in.
w Warszawie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Zakopanem, Nowym Targu oraz we Francji, Niemczech, USA.
Długo walczyła z chorobą, która ograniczała jej możliwości twórcze.
Zmarła 3 września 2016 r. Pochowana została na cmentarzu parafialnym w Męcinie dnia 7 września 2016 r. Swoim życiem pełnym ciepła i otwartości dla innych oraz działalnością pedagogiczną i artystyczną sprawiła że żegnała ją tłumnie młodzież, przyjaciele, znajomi, nauczyciele, artyści.