Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Aktualne wydarzenia

NA TROPACH RODZINNYCH HISTORII – wykład „Teofil Szumański - życie i działalność”

W piątkowe popołudnie odbył się wykład poprowadzony przez Jacka Szumańskiego pt. „Teofil Szumański – życie i działalność”. Spotkanie oficjalnie rozpoczęła Magdalena Urbaniec – dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, przywitała przybyłych gości w tym Jana Skrzekuta Wójta Gminy Limanowa,  Jana Winiewskiego – radnego miasta Limanowa, Mariana Wójtowicza radnego powiatu limanowskiego oraz Jerzego Bogacza – przewodniczącego Rady Muzeum. Ponadto zaprezentowała sylwetkę prelegenta. Następnie głos zabrał Jacek Szumański, z zawodu inżynier mechanik, który jako aktywny członek Stowarzyszenia Opolskich Genealogów, żywo interesuje się historią swojej rodziny. W czasie piątkowego wykładu okazało się, że historia rodu Szumańskich istotnie jest niezwykle zajmującą opowieścią, która pobudzała wyobraźnie Jacka Szumańskiego już od dzieciństwa. Siedząc w szkolnej ławie na lekcjach geografii był dumny z tego, że leżącą przed nim mapę przygotował Teofil Szumański. W domu z kolei wychował się na opowieściach o czwórce niezwykłych braci Szumańskich. Ta atmosfera opowieści z przeszłości w końcu sprawiła nawet, że kilka lat temu Jacek Szumański wydał „Kronikę rodziny Szumańskich” opisując dzieje rodu od końca XVIII w. do połowy XIX w. Jeden z rozdziałów poświęcił również postaci Teofila Szumańskiego.

Teofil Szumański, urodzony w Nowym Sączu z wykształcenia był nauczycielem matematykiem, rozwinął swoje umiejętności w zaskakujący sposób, tak że jego karierę zawodową uwieńczyło uczestnictwo w Konferencji Wersalskiej oraz współpraca m.in. z takimi postaciami jak Eugeniusz Romer, który później wypowiadał się w samych superlatywach o dokonaniach Teofila na polu kartograficznym. A jaki był jego związek z Limanową? Od 1901 roku Teofil pracował jako nauczyciel w Limanowej, a z czasem został dyrektorem tutejszej szkoły. To tutaj zaczął rozwijać swoje zainteresowania kartograficzne w efekcie czego w 1915 roku opublikował Mapę Powiatu Limanowskiego, chwaloną jako „dzieło niewątpliwego talentu wrodzonego”. I to był początek ogromu pracy kartograficznej Teofila, który wraz z Romerem podczas kongresu opracował ponad sto map, opublikował „Atlas Kongresowy” i bardzo szybko stał się „jedna z najwybitniejszych osobistości Delegacji polskiej w Paryżu”. Następnie wpisał się do historii polskiej nauki jak współtwórca Instytutu Kartograficznego we Lwowie oraz kreator podstawowych zasad edukacji w zakresie kartografii.   

Pasjonujący wykład Jacka Szumańskiego uzupełniła jeszcze historia o jego pra-pra-pradziadku Antonim Müllerze, limanowskim aptekarzu. Ta część spotkania chyba wszystkim uzmysłowiła jak zawiłe i zaskakujące powiązania rodzinne z przeszłości potrafią związać ludzi z jednego końca Polski z Limanową. Całość spotkania zakończyła ożywiona dyskusja na temat zagadnień związanych z poszukiwaniem rodzinnych korzeni czy anegdotami o odnalezionych krewnych.

Tematyka genologii rodzinnej spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i być może stanie się to wstępem do kolejnych spotkań. Zapraszamy do obserwowania profilu Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej na Facebook’u.