Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Aktualne wydarzenia

07 październik 2022
Jesień z muzeum "Eko warsztaty -naturalni, kulturalni!" Cuda z jarzębiny

Rozpoczął się w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej cykl jesiennych warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w każdą październikową sobotę od godziny 10.00. Tematyka warsztatów w oparciu o naturalne produkty. Muzealną maksymą tej jesieni jest nie wyrzucaj wykorzystaj, inspirując młodego odbiorcę do twórczego- ekologicznego myślenia.


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

  1. Niniejszym każdy uczestnik zapisany i biorący udział w warsztatach wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających jego wizerunek

przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych.

  1. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
  2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, materiały w Internecie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
  3. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zajęć, warsztatów w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej.

5.Uczestnik warsztatów zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku na potrzeby jak w powyższej klauzuli.