Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Wystawy stałe

"W dworze Marsów"

Wystawa stała "W dworze Marsów" prezentuje historię rodu, który od 2 połowy XIX wieku stał się właścicielem Limanowej i pozostawał w jej posiadaniu do 1945 roku. Eksponaty zgromadzone na ekspozycji stanowią pozostałości dawnego wyposażenia głównej sali dworu m.in. komplet mebli Ludwik Filip z ok. 1860 r. oraz fortepian marki Beiersdorfer z 1890 roku. Uzupełnieniem wystawy są liczne fotografie i pamiątki rodziny Marsów