Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Archiwum wystaw

"Dawnej mody czar" rekonstrukcje strojów historycznych z Pracowni Nomina Rosae

Wystawa "Dawnej mody czar" prezentuje rekonstrukcje strojów historycznych od średniowiecza do XX wieku, wykonane w Pracowni Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej z Nowego Sącza.