Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Archiwum wystaw

„Akwarelowy Świat” Oleksandry Krupskiej i „Malarsko Rysunkowe Impresje…” Aleksandra Majerskiego

"Akwarelowy Świat" Oleksandry Krupskiej wkracza w barwny mikrokosmos i zmusza do zupełnie nowego spojrzenia na załamanie światła na porannych kroplach rosy czy na zabawy wielobarwnych cieni pośród letnich kwiatów. Akwarelowe prace wciągają w świat, nad którym człowiek nie ma władzy, gdzie rządzą niepodzielnie harmonijnie połączone barwa i forma.

Oleksandra Krupska to ukraińska artystka urodzona w 1972 r. w huculskim miasteczku Nadwirna (dawna polska nazwa Nadwórna) w obwodzie iwanofrankiwskim. W młodości skończyła Dziecięcą  Szkołę Malarską. Swoje zainteresowania zawodowe związała z innym kierunkiem. W roku 1995 ukończyła studia uniwersyteckie w zakresie geologii, lecz od tamtej pory nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Jakkolwiek  w dalszym ciągu rozwija swoje zamiłowanie do twórczości plastycznej. Tworzy obrazy od ostatnich 3 lat i aktualnie uczęszcza do Szkoły Malarstwa we Lwowie. Prezentowana w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej wystawa obejmuje wybrane prace artystki.

 


Z kolei "Malarsko Rysunkowe Impresje..." Aleksandra Majerskiego roztaczają przed widzami obrazy wykraczające poza granice myślenia, artysta mierzy się z zagadnieniem wszechświata, ludzkiej i boskiej kreacji. W gąszczu środków formalnych pozostawia ukryte pytanie i odpowiedź przeznaczone dla uważnego obserwatora.

Aleksander Majerski to artysta znany w Limanowej, który urodził  się  w  Żywcu  w 1952  r. Dzieciństwo spędził na Podhalu w Krauszowie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w  Nowym  Targu  i  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej  w Krakowie  -  kierunek  mechaniczny.    Później    osiedlił    się    w    Limanowej,    gdzie    założył  rodzinę   i   podjął    pracę   nauczyciela   w   Zespole   Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Pracy artystycznej poświęca się od 1982 roku. Główne jego kierunki plastyczne to rzeźba i grafika (rysunki). Do licznych jego znanych dzieł należy m.in. płaskorzeźba Cyryla  i  Metodego  znajdująca  się  w  kościele  w  Wiedniu, czy też  w  Niemczech, gdzie  dla  prywatnego  kolekcjonera  sztuki  wykonał  artystyczną  oprawę fontanny  oraz  liczne  rzeźby  plenerowe.  Do  chwili  obecnej  uczestniczył   w     kilkudziesięciu     prezentacjach     zbiorowych     i     indywidualnych. Brał   udział w   wielu   konkursach   plastycznych   zdobywając   nagrody i   wyróżnienia. Należy do artystycznej grupy twórców  Złota Linia.  Uczestniczy w plenerach krajowych i międzynarodowych. Wielokrotnie   wystawiał  swoje   prace  na ogólnopolskich i zagranicznych wystawach m.in. w Niemczech, Ukrainie, Republice Czeskiej, Słowacji. Na wystawie w limanowskim muzeum zaprezentuje swoje prace malarskie i rysunkowe.