Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

JUŻ ZA ROK MATURA … KURS PRZYGOTOWAWCZY DO MATURY Z FILOZOFII DLA KAŻDEGO!

JUŻ ZA ROK MATURA …

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO MATURY Z FILOZOFII DLA KAŻDEGO!

Chcesz się dobrze przygotować do matury z filozofii. Skorzystaj z oferty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, które oferuje:

 • Fachowe, rzeczowe lekcje dla niewielkich grup i indywidualnych osób z historii sztuki odbywające się w Limanowej w budynku Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej przy ul. Józefa Marka 13
 • NAUKA PISANIA WYPRACOWANIA zgodnie z założeniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do matury.
 • Profesjonalnie przygotowani prowadzący.
 • Wszechstronne przygotowanie ucznia pod kątem testowego egzaminu maturalnego oraz NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.


Kurs przygotowawczy do matury obejmuje:

- nauka pisania wypracowania, prac, referatów,
- praca na materiałach dostępnych tylko dla egzaminatorów,
- praca na materiałach występujących na egzaminie maturalnym,
- dobrze dobrane podręczniki i repetytoria,

- Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, utożsamianie myśli z epokami, nurtami i myślicielami.

- Tworzenie wypowiedzi - Uczeń formułuje podstawowe pytania (problemy) oraz tezy filozoficzne

- Analiza i interpretacja tekstów filozoficznych oraz tekstów pozafilozoficznych (m.in. uczestnik zajęć rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy i argumenty oraz odróżnia zawarte w tekście informacje od opinii, tezy, hipotez).

 

 1. praca z uczniami w oparciu o sprawdzone metody
 2. przystępna cena: tylko 5 zł/os/60 min za zajęcia w grupach! zajęcia indywidualne – 20 zł/60 min!
 3. bardzo dobre warunki pracy i miła atmosfera
 4. kompetencja i umiejętności dydaktyczne
 5. praca w małych grupach od 2 do 6 osób!
 6. możliwość indywidualnego ukształtowania grafiku ( od wtorku do soboty)
 7. możliwość zorganizowania zajęć w wybranej miejscowości do 15 km dla grup 6 osobowych w cenie! Powyżej 15 km organizacja zajęć do konsultacji!
 8. możliwość ustalenia innych propozycji!

Kontakt: muzeumlim@gmail.com, tel.  18 337 20 42 (wt – sob: 8.00-16.00) lub znajdź nas na facebooku!