Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

19 kwiecień 2018
UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU „POLSKO-SŁOWACKIE BRATERSTWO BRONI – BITWA LIMANOWSKA 1914” PODPISANA!

W dniu dzisiejszym w siedzibie Biura Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację mikroprojektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wśród nich znalazł się także projekt Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej i Muzeum w Kieżmarku: „Polsko-słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914”, którego ogólny koszt wynosi 69 683,42 EUR natomiast wysokość dofinansowania: 53 482,02 EUR. Ze strony Muzeum umowę podpisała Dyrektor Magdalena Urbaniec, natomiast ze strony Związku Euroregion „Tatry” Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki. Projekt zakładający m.in. stworzenie w muzeum w Limanowej stałej wystawy, zawierającej elementy multimedialne i interaktywne, zorganizowanie rekonstrukcji bitwy z udziałem ok. 100 rekonstruktorów z obu stron pogranicza, a także budowę na wzgórzu Jabłoniec infrastruktury turystycznej i punktu informacji historycznej, będzie realizowany w okresie 01.06.2018-31.05.2019.