Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

„W DRODZE DO WOLNOŚCI...” – Patriotyczny Jarmark Św. Marii Magdaleny w Limanowej - już 15 lipca 2018 r.

W okresie letnich wakacji odbędzie się Patriotyczny Jarmark Św. Marii Magdaleny. Tegoroczna edycja imprezy plenerowej będzie zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Limanowa,  15 lipca 2018 r. (niedziela) pod nazwą „W drodze do wolności…”. Projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Województwo Małopolskie w ramach programu „Mecenat Małopolski”. Współorganizatorami wydarzenia będą Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miasto Limanowa, Limanowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu Filia w Limanowej. Ponadto w organizację tej kulturalnej imprezy plenerowej będą zaangażowani artyści ludowi, plastycy, muzycy, koła gospodyń wiejskich, zespoły regionalne, grupy rekonstrukcji historycznej, odtwórcy dawnych rzemiosł, stowarzyszenia i producenci regionalni wytwarzający tradycyjne produkty spożywcze, tekstylne, skórzane, pamiątki.

Organizatorzy stawiając sobie za cel upowszechnienie wiedzy historycznej, o okresie kształtowania się niepodległej Polski (okres międzywojenny) oraz o życiu i walkach społeczeństwa w okresie II wojny światowej najpierw w okresie wojny obronnej we wrześniu 1939 r. a następnie przez cały okres okupacji niemieckiej, aż po 1945 r. zwłaszcza wśród młodego pokolenia opracowali program imprezy by w pełni zaprezentować realia oraz atmosferę burzliwych czasów walki o niepodległą Polskę.

Jak co roku program jarmarku będzie obejmował wiele różnorodnych działań, na przykład atrakcje dla dzieci będą przewidziane już od godz. 12.00, dzięki czemu każdy z widzów będzie mógł wybierać to, co go najbardziej zainteresuje. Tradycyjnie wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.00 od korowodu historycznego uczestników oraz grup rekonstrukcyjnych, który oficjalnie przemaszeruje z rynku do Parku Miejskiego.

Na pewno niezwykle interesującym punktem programu będą prezentacje oraz występy grup rekonstruktorów historycznych: SRH 1 Pułku  Strzelców Podhalańskich AK, SRH 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, GRH Batalionu Obrony Narodowej „Żywiec” i GRH 78 Sturmdivision, które zaprezentują inscenizację historyczne przenoszące widzów w czasie do wydarzeń z września 1939 r. oraz zajęcia Limanowej przez okupanta niemieckiego. O godz. 16.00 będzie miała miejsce inscenizacja historyczna pod nazwą „Limanowa – wrzesień 1939”, a o 17.15 zostanie zaprezentowane widowisko historyczne „Burza 44” dotyczące słynnej operacji wojskowej BURZA. Ponadto rekonstruktorzy zaprezentują realia życia w czasie okupacji niemieckiej i partyzanckich działań żołnierzy Armii Krajowej. Również dzięki tym zaproszonym do współpracy rekonstruktorom każdy zainteresowany będzie miał niepowtarzalną okazję zajrzeć do obozu wojskowego z okresu II wojny światowej, zapoznać się z niezbędnym żołnierskim ekwipunkiem oraz zaletami i wadami frontowego życia.

W godzinach od 12.00 do 17.00 będzie realizowany kolejny punkt programu skierowany do dzieci, a  będzie to gra miejska pod nazwą  „Za wolną ojczyznę – Akcja Burza”. Uczestnicy gry będą mogli poznać realia wojskowego życia, sprawdzić się w roli wojennego stratega oraz wykazać się spostrzegawczością, zręcznością, sprytem oraz innymi umiejętnościami pozwalającymi rozwiązywać łamigłówki i zdobywać kolejne punkty w grze.

W dalszej części programu zaplanowano pokaz filmu niemego "Pan Tadeusz” (1928 r.), któremu, by oddać klimat przedwojennego kina, będzie towarzyszył muzyka na żywo w wykonaniu Marcina Pukaluka - kompozytora, performera i producenta muzycznego.

Poza tym w trakcie Patriotycznego Jarmarku będzie można obejrzeć barwne spektakle obrzędowe, żywiołowe pokazy zespołów regionalnych oraz prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich nawiązujące  tematyką do realiów życia mieszkańców Limanowej i okolicznych wsi w okresie okupacji niemieckiej. Zespół Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki wystąpi w spektaklu pod tytułem „ Jak Cysorz rekrutował chodoków do wojska”. Z kolei Zespół Regionalny Przyszowianie z Przyszowej zaprezentuje spektakl obrzędowy „Dożynki w dworze w Przyszowej”.

Jak zwykle w czasie jarmarku, dzięki prezentacji, każdy będzie mógł zapoznać się z ofertą  producentów regionalnych, artystów i rzemieślników historycznych. Producenci regionalni zaprezentują swoje wyroby z przeznaczonym do tego sektorze, gdzie będzie można degustować i nabyć produkty m.in. chleby, miody, mięso, wędliny, sery, soki, rzemieślnicze piwa i wina, rękodzieło ludowe, wyroby skórzane itp. W tym działaniu przewiduje się także prezentację lokalnych artystów plastyków oraz rzemiosł historycznych w formie pokazów zawodów historycznych w wykonaniu osób zajmujących się kontynuowaniem dawnych tradycji tj. pranie, maglowanie, wyrabianie koszy, broni i narzędzi, kowalstwo, tkactwo, obróbka materiałów, bibułkarstwo, zielarstwo,

Natomiast w końcowej części programu o godz. 21.00 odbędzie się koncert w  wykonaniu limanowskiego artysty Łukasza Jemioły (wraz z zespołem) o tematyce patriotycznej nawiązującej stylem do muzyki z dwudziestolecia międzywojennego i okupowanej Polski. Łukasz Jemioła to muzyk, wokalista, songster, człowiek-piosenka pochodzący z Limanowej, a obecnie mieszkający w Lublinie. Specjalizuje się głównie w piosenkach retro, występuje na polskich i światowych scenach.

Każdy element tegorocznego Patriotycznego Jarmarku Św. Marii Magdaleny „W drodze do wolności…” został przemyślany w taki sposób by wpisywał się w hasło przewodnie wydarzenia,  upowszechniając wiedzę na temat okresu dwudziestolecia międzywojennego i okresu II wojny światowej oraz podkreślając aspekty patriotyczne i atmosferę życia w czasach walki o wolność. Ponadto różnorodność proponowanych działań w ramach Jarmarku zapewnią całym rodzinom atrakcyjne spędzenie czasu w niedzielne popołudnie.

PROGRAM:  

12.00 ROZPOCZĘCIE PATRIOTYCZNEGO JARMARKU  „W DRODZE DO WOLNOŚCI…”

stoiska producentów regionalnych, kuchnia regionalna, degustacja win i piw regionalnych, stoisko kaligraficzne, militaria – repliki broni, rzemieślnicy historyczni, rekonstruktorzy historyczni  odtwarzający żołnierzy walczących we wrześniu  1939 r. i w czasie okupacji niemieckiej

12.00 - 17.00 GRA MIEJSKA „ZA WOLNĄ OJCZYZNĘ – AKCJA BURZA”

rozgrywana na terenie Parku Miejskiego  gra dla najmłodszych uczestników, w czasie której otrzymuje się specjalne karty oraz mapy z rozmieszczeniem zadań. Każdy kto ukończy zadania z karty otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.

15.00  KOROWÓD UCZESTNIKÓW I  GRUP REKONSTRUKCYJNYCH  z Rynku do Parku Miejskiego

OFICJALNA INAUGURACJA JARMARKU w muszli koncertowej

WYSTRZAŁY Z REPLIKI XVIII-WIECZNEJ ARMATY WIWATOWEJ

SPEKTAKL OBRZĘDOWY „JAK CYSORZ REKRUTOWAŁ CHODOKÓW DO WOJSKA”  Zespół Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki

16.00 „LIMANOWA- WRZESIEŃ 1939 ” - inscenizacja historyczna walk w obronie terytorium Rzeczypospolitej w trakcie kampanii wrześniowej (SRH 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK, SRH 1 Pułk Strzelców Podhalańskich, GRH Batalion Obrony Narodowej „Żywiec”, GRH 78 Sturmdivision)

PREZENTACJA PRODUKTÓW I POTRAW REGIONALNYCH

SPEKTAKL OBRZĘDOWY „DOŻYNKI W DWORZE W PRZYSZOWEJ”  Zespół Regionalny  Przyszowianie z Przyszowej

17.15 „BURZA 44”– widowisko historyczne walk żołnierzy AK z niemieckim okupantem w ramach operacji wojskowej BURZA (SRH 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK, SRH 1 Pułk Strzelców Podhalańskich, GRH Batalion Obrony Narodowej „Żywiec”, GRH 78 Sturmdivision)

POKAZY RZEMIOSŁA HISTORYCZNEGO I OBOZU WOJSKOWEGO

18.00 PODSUMOWANIE GRY MIEJSKIEJ „ZA WOLNĄ OJCZYZNĘ – AKCJA BURZA”

W NIEMYM KINIE …  „PAN TADEUSZ” REŻ. RYSZARDA ORDYŃSKIEGO 1928 r.

projekcja filmu niemego przy akompaniamencie na żywo autorskiej muzyki MARCINA PUKALUKA

21.00 KONCERT PATRIOTYCZNY  - ŁUKASZ JEMIOŁA Z ZESPOŁEM

muzyk pochodzący z Limanowej, obecnie mieszka w Lublinie. Wokalista, songster, człowiek - piosenka. Specjalizuje się głównie w piosenkach retro. Laureat licznych festiwali i konkursów. Uczestnik X-faktor. Występuje na polskich i światowych scenach. Ostatnio ukazał się jego pierwszy teledysk ,,Na złotej”.