Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

DEBATA OKSFORDZKA 29.10.2018r. godz. 12.00

W poniedziałek 29.10.2018 o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej odbędzie się debata oksfordzka, której temat „Polityka zagraniczna Józefa Becka jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia interesów Polski?”, będzie przedmiotem rywalizacji na argumenty uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej. Formuła debaty zakłada moderowaną dyskusję pomiędzy dwoma drużynami: obrońców i kontestatorów tezy, ocenę wyników polemiki pozostawiając publiczności. Pomimo, że polityka ministra Józefa Becka (pełniącego urząd w latach 1932-1939) była przedmiotem licznych analiz historycznych, to jej założenia, charakter i konsekwencje nadal budzą duże kontrowersje, co może spowodować, że poniedziałkowy dyskurs będzie miał zaciętą formę. 
Przed rozpoczęciem debaty w Muzeum o godz. 11.30 na limanowskim cmentarzu zostaną złożone kwiaty na grobie Anny Beck – babci ostatniego ministra spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej.
Wydarzenie stanowi część projektu „Chciejmy Polski, a będzie! – minister Józef Beck” zorganizowanego przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miasto Limanowa, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Serdecznie zapraszamy!