Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

MIĘDZYNARODOWE ZNACZENIE APTEKI MAGISTER KLEMENTYN

Wczoraj w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej miała miejsce wizyta studyjna, której celem było m.in. zaprezentowanie wystawy „Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu” jako efektu owocnej współpracy Polsko-Słowackiej w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Na początku spotkania Magdalena Urbaniec dyrektor Muzeum przywitała przybyłych gości w tym Agnieszkę Pyzowską Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”, Bogusława Waksmundzkiego Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry”, Michała Stawarskiego Dyrektora Związku Euroregion „Tatry oraz Milosa Handaka Kierownika Działu Projektu Parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Priorytet 1. Z kolei w imieniu Burmistrza Miasta Limanowa wystąpiła Jolanta Szyler, prezentująca w czasie wystąpienia projekty realizowane w ramach polsko-słowackiej współpracy przez miasto Limanowa oraz pozostałe miejskie  instytucje kultury – Limanowski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.  

W drugiej części spotkania, przedstawione zostały mikroprojekty, które Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej realizuję przy współpracy z Muzeum w Kieżmarku.  Podczas prezentacji dotyczącej realizowanego w roku 2017 mikroprojektu „Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu” wiele miejsca poświęcono omówieniu poszczególnych elementów, które rozszerzały zakres działania poza standardowe ramy stworzenie wystawy stałej, co świadczyło o niepowtarzalności założeń. Wystawa dzięki wprowadzeniu  nowoczesnych i  innowacyjnych rozwiązań, jest jedyną tego typu ekspozycją w regionie, która zaprasza poniekąd do przeniesienia się w czasie. Jak można się było dowiedzieć z prezentacji efekt ten zawdzięczać można wielogodzinnym kwerendom, na podstawie, których odtworzono w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej wnętrze sali ekspedycyjnej limanowskiej apteki. Dzięki mikroprojektowi wiedzę można było przekształcić w konkretne działania – rekonstrukcje mebli czy zakup 50 zabytków, które uzupełniły kolekcję farmaceutyczną o takie nabytki jak kasa fiskalna z 1910 roku czy waga analityczna. Dodatkowo wnętrze „ożyło” dzięki modelom postaci historycznych odtwarzających m.in. Klementynę Bączkowską w stroju z epoki. Z kolei popularyzacja wiedzy na tematy niezwykłej rodziny limanowskich aptekarzy to zasługa nagranego w ramach mikroprojektu filmu dokumentalnego oraz katalogu wystawy. 

Następnie zaprezentowano założenia dotyczące obecnie realizowanego mikroprojektu „Polsko-słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914”. Dzięki dofinansowaniu muzeum będzie w stanie stworzyć wystawę interaktywną, która w różnorodnych formach przekazu z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego będzie skierowana do współczesnego odbiorcy. Ponadto w ramach mikroprojektu jest przygotowywany punkt informacji historycznej wraz z zapleczem dla osób odwiedzających na Jabłońcu, a w przyszłym roku zostanie zrealizowana tam rekonstrukcja  bitwy z 1914 roku. W wydarzeniu weźmie  udział ponad 80 rekonstruktorów z Polski, Słowacji i Węgier. Na odtworzonym polu bitwy pojawia się efekty pirotechniczne dopełniające widowisko. 

Po prezentacji goście obejrzeli film dokumentalny „Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu” oraz odwiedzili wystawę. Oglądane na żywo modele postaci historycznych wywołały zdumienie łudzącego podobieństwa manekinów do żywych osób. Na szczęście goście mieli, jeszcze na tyle czasu by obejrzeć, też pozostałe wystawy stałe w limanowskim muzeum, w tym nowo otwartą wystawę „Chciejmy Polski, a będzie! – minister Józef Beck”.