Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

Inwentaryzacja grobów o wartości historycznej

W związku z prowadzoną przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej inwentaryzacją grobów o wartości historycznej, znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. Szwedzkiej w Limanowej, w załączeniu publikujemy kryteria oceny w/w grobów oraz wzór karty ewidencyjnej. Zachęcamy do zgłaszania miejsc pochówków spełniających określone warunki. Wypełnione karty ewidencyjne prosimy dostarczać do siedziby Muzeum przy ul. Józefa Marka 13; 34-600 Limanowa, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: administracja@muzeum.limanowa.pl
Magdalena Urbaniec

Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej


Kryteria oceny grobu pod względem wartości historycznej
wzór karty ewidencyjnej