Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA BITWY LIMANOWSKIEJ I OTWARCIE WYSTAWY STAŁEJ - JUŻ WKRÓTCE! 19 maja 2019 r. (niedziela) od godz. 10.30


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej wraz z Muzeum w Kieżmarku serdecznie zapraszają wszystkich 19 maja 2019 r. (niedziela) na widowisko historyczne „Bitwa limanowska 1914 – oczami Polaków i Słowaków” będące swego rodzaju „żywą lekcją historii”, które odbędzie się na specjalnie przygotowanym polu bitwy (pola obok Cmentarza Wojskowego nr 368 na Jabłońcu) wyposażonym w okopy, transzeje, zabudowania, gdzie zetrze się kilkudziesięciu rekonstruktorów z Polski i Słowacji. Inscenizacji będą towarzyszyć efekty pirotechniczne nadające realności widowisku, a także w celach edukacyjnych historyczny komentarz objaśniający. Umożliwi to odbiorcom na „przeżycie” wydarzeń z grudnia 1914 r. i spojrzenie na bitwę z perspektywy jej uczestnika. Będzie to niepowtarzalna okazja na nietypowe zapoznanie się z mało znanym aspektem wydarzeń operacji limanowsko-łapanowskiej jakim była wspólna walka żołnierzy polskich i słowackich w ramach kontrofensywy cesarstwa austro-węgierskiego pod koniec 1914 r.

W części oficjalnej majowego programu zostanie również oficjalnie otwarte centrum informacji historycznej oraz infrastruktury turystycznej obok Cmentarza Wojskowego nr 368 na wzgórzu Jabłoniec. Punkt zaopatrzony został w zatokę autobusową oraz miejsca postojowe dla 12 samochodów osobowych, obok których usytuowano wiatę turystyczną wyposażoną w stoły i ławy oraz ekran multimedialny, w którym każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z filmem dokumentalnym i najważniejszymi informacje o bitwie limanowskiej. Punkt informacji historycznej na wzgórzu Jabłoniec stanowi uzupełnienie in situ wystawy znajdującej się w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, zapewniający możliwość obejrzenia pola bitwy wraz z narracją historyczną.

Z kolei w drugiej części programu, o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej odbędzie się oficjalne otwarcie nowoczesnej interaktywnej wystawy stałej o tematyce poświęconej I wojnie światowej. Jej koncepcja aranżacyjna przewidziała stworzenie rekonstrukcji kwatery sztabu polowego z okresu I wojny światowej, w której oprócz tradycyjnych elementów wystawienniczych: modeli postaci w mundurach, replik broni, gablot zawierających zabytki z bitwy limanowskiej, narracyjnych plansz wystawowych, znajdują się również elementy multimedialne: ekran naścienny sterowany przy pomocy umieszczonego przed nim tabletu zawierający m.in. film dokumentalny udostępniony przez Instytut i Muzeum Historii Wojen na Węgrzech, a także stół multimedialny – stół sztabowy w którym zwiedzający znajdą interaktywną mapę bitwy. Na odbiorcę będę również oddziaływać efekty świetlne i dźwiękowe, których celem będzie odtworzenie atmosfery niepokoju i zagrożenia towarzyszącej żołnierzom walczącym w trakcie operacji limanowsko-łapanowskiej. Całość uzupełnią nagrania lektorskie narracyjnej treści ekspozycji.

Program uroczystości jest przygotowany w ramach mikroprojektu „Polsko-słowackie braterstwo broni – Bitwa Limanowska 1914” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.

PROGRAM:

10.30 Część oficjalna na Cmentarzu Wojskowym nr 368:
• wciągnięcie flag państwowych na maszty i odegranie hymnów państwowych
• Msza święta w intencji ofiar historycznej bitwy
• Apel poległych i zapalenie zniczy na mogiłach żołnierskich
• Warta rekonstruktorów i członków stowarzyszeń
• Uroczyste otwarcie Punktu informacji historycznej z zapleczem dla osób odwiedzających

11.30 Rekonstrukcja pn. Bitwa limanowska 1914 oczami Polaków i Słowaków - na polach obok cmentarza
• Inne atrakcje historyczne i poczęstunek

15.00 Otwarcie stałej ekspozycji w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej:
• Prezentacja interaktywnej wystawy stałej pn. Polsko-słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914
• wykład dr Wacława Szczepanika pn. Skład narodowościowy armii austro-węgierskiej na terenie Galicji w początkowym okresie wojny

WSTĘP WOLNY!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!