Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

Uruchomione zostały już zapisy na IV edycję kursu przygotowawczego do matury z HISTORII SZTUKI!

Kolejna edycja zajęć rozpocznie się na spotkaniu organizacyjnym w środę 18 września 2019 r. o godz. 15.00 w Limanowej w Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej przy ul. Józefa Marka 13. Wymagane są wcześniejsze zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Zajęcia będą odbywać się od września - 2 godziny tygodniowo w terminie ustalonym wspólnie przez grupę.

Pomimo że, w szkołach średnich nie ma takiego przedmiotu jak historia sztuki to licealiści maja możliwość zdawania jej na maturze. Znajomość historii sztuki jest brana pod uwagę podczas rekrutacji przede wszystkim na kierunkach: historia sztuki, architektura, kulturoznawstwo, konserwacja zabytków oraz wszystkich kierunkach artystycznych na akademiach plastycznych.

Kurs przygotowawczy do matury obejmuje:

 • nauka pisania wypracowania, prac, referatów,
 • praca na materiałach dostępnych tylko dla egzaminatorów,
 • praca na materiałach występujących na egzaminie maturalnym,
 • dobrze dobrane podręczniki i repetytoria,
 • nauka opisu, analizy i interpretacji dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych,
 • nauka analizy materiałów źródłowych, ikonograficznych i innych
 • zakres zajęć z epok, stylów, kierunków i dzieł sztuki w układzie chronologicznym oraz technik, zjawisk i gatunków plastycznych

Zalety kursu:

 • przystępna cena: tylko 8 zł/os/60 min. za zajęcia w grupach! zajęcia indywidualne – 20 zł/60 min!
 • fachowe, rzeczowe lekcje dla niewielkich grup i indywidualnych osób z historii sztuki
 • zapewnienie kursantom niezbędnych pomocy naukowych: prezentacji multimedialnych, przykładowych arkuszy testowych oraz konspektów
 • NAUKA PISANIA WYPRACOWANIA zgodnie z założeniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do matury
 • profesjonalnie przygotowani prowadzący; kompetencja i umiejętności dydaktyczne
 • wszechstronne przygotowanie ucznia pod kątem testowego egzaminu maturalnego oraz NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
 • praca z uczniami w oparciu o sprawdzone metody
 • bardzo dobre warunki pracy i miła atmosfera
 • praca w małych grupach od 2 do 6 osób!
 • po utworzeniu grupy możliwość indywidualnego ukształtowania grafiku ( od wtorku do soboty)
 • możliwość zorganizowania zajęć w wybranej miejscowości do 15 km dla grup 6 osobowych w cenie! Powyżej 15 km organizacja zajęć do konsultacji!
 • możliwość ustalenia innych propozycji!

By pomóc wszystkim zainteresowanym w samodzielnej nauce organizatorzy przygotowali kurs, który pozwala przede wszystkim usystematyzować zdobytą już wiedzę. Zaletą kursu jest omawianie poszczególnych epok i stylów z jednoczesnym zaprezentowaniem reprodukcji wszystkich najważniejszych dzieł sztuki w formie rozbudowanych prezentacji, które są przekazywane kursantom jako materiały pomocnicze. Prowadzący zajęcia szczególna uwagę przywiązuję do doskonalenia zdolności uczestników kursu w „sztuce patrzenia” na dzieła sztuki, samodzielnego ich analizowania i porównywania oraz formułowania na tej podstawie wniosków, posługując się fachową terminologią. Poza chronologiczną prezentacją dziejów historii sztuki, podczas zajęć są omawiane m.in. sylwetki twórców, techniki artystyczne czy terminologia z zakresu ornamentyki. Kurs prowadzi osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zakresu historii sztuki oraz dziejów kultur. Całość kursu jest również przygotowana z uwzględnieniem wymagań CKE co do zakresu tematycznego, dodatkowo uczestnicy zajęć  zapoznają się ze sposobem formułowania zadań maturalnych.

Kontakt: muzeumlim@gmail.com, administracja@muzeum.limanowa.pl, tel.  18 337 20 42 (wt – sob: 9.00-16.00) lub znajdź nas na facebooku!