Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

TEMPUS FUGIT - 50 lat istnienia Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

Tempus fugit… Z tym stwierdzeniem trudno polemizować, jednak jego negatywne konotacje zdecydowanie łagodzi druga część tej sentencji: aeternitas manet. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w tym roku kończy 50 lat, zatem jest na właściwej drodze do osiągnięcia aeternitas, co zapewne przewidywali jego twórcy m.in. Józef Staniszewski, Piotr Orzechowski, Andrzej Gibas, Adam Wojs, Antoniego Górszczyk, Tadeusz Ociepka, Maksymilian Brożek, czy Kazimierz Sowa. W związku z okrągłym jubileuszem istnienia naszej instytucji świętowanie muzealnych urodzin będzie rozciągnięte na cały rok 2020 – już wkrótce pojawi się szczegółowy program wydarzeń, obecnie natomiast możemy zdradzić że adekwatne staną się słowa Pliniusza Starszego: Nulla dies sine linea (łac. Żaden dzień bez kreski/owocnej pracy), zatem koncerty w ramach cyklu Jam na MARSIE, a także wykłady „W ogrodach Klio” nastąpią z miesięczną intensywnością, poza tym w planach są imprezy plenerowe, rekonstrukcje, konkursy (o dość nieoczywistej formie), a także rzecz jasna publikacje naukowe penetrujące mroki regionalnej przeszłości. Teoretycznie tempus fugit, ale ten proces ma miejsce wyłącznie poza murami Muzeum, gdyż tutaj czas się zatrzymuje, a nawet jego bieg prowadzi wstecz, w mrok wiecznego utrwalenia formy. Ta właściwość muzealnej atmosfery powoduje, że znaleźć można tutaj spokój, a także miejsce i czas na lekturę (historyczną lub z zakresu sztuki), gdyż jest to przestrzeń gdzie teolog i mistyk Tomasz z Kempen mógłby wypowiedzieć swoje znamienne słowa: In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro (łac. wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kątku z książką).  W każdym razie na początek urodzinowego przyjęcia chcemy zaprezentować Państwu, krótki film na temat tego jak czas tworzy historię.