Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

CHRISTUS VINCIT!