Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

17.10.2015 odbył się Wykład pt.: Między Lwowem a Wiedniem. Polityczna i przyrodolecznicza działalność Józefa Dietla. dr Sławomir Dorocki oraz mgr Paweł Brzegowy17 października 2015 roku
w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbył się

wykład

 Między Lwowem a Wiedniem. Polityczna i przyrodolecznicza działalność Józefa Dietla.
 
dra Sławomira Dorockiego oraz mgra Pawła Brzegowego Wykład podzielony został na dwie części. Pierwsza część przybliżyła Nam polityczną  działalność Dietla.
Druga część wykładu ukazała przyrodoleczniczą działalność Dietla m.in na ziemi Krynickiej


Kilka słów o Dietlu
Urodził się w Podbużu na Kresach Wschodnich 24 stycznia 1804 r. Był synem urzędnika austriackiego Franciszka Dietla, i szlachcianki Anny z Kulczyckich.
W roku 1820 Dietl wyjechał do Lwowa chcąc wykonywać zawód medyka.
Był bardzo ambitny i utalentowany,  szybko rozwijała się Jego  kariera naukowa i lekarska.
W 1851 objął stanowisko profesora i kierownika Katedry Medycyny Wewnętrznej i Kliniki Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po pewnym czasie rozpoczął  karierę polityczna, pozyskał mandat poselski do Sejmu Lwowskiego,
został obrany dożywotnim członkiem Rady Państwa w Wiedniu.
W 1866 roku został pierwszym autonomicznym prezydentem Krakowa.
Dietl był bardzo lubiany przez swoich studentów, szanowany i ceniony  przez środowisko krakowskie.

Do zasług Józefa Dietla należy rozpropagowanie fizykoterapii, leczenia higieniczno-dietetycznego oraz balneologii.
Dietl jako pierwszy sklasyfikował polskie wody lecznicze.
Dzięki Józefowi Dietlowi polskie sanatoria  takie jak Szczawnica, Krynica Zdrój, Rabka, Iwonicz oraz Żegiestów stały się bardzo modne i licznie odwiedzane.