Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

17 lipiec 2020
LEGIONY PO RAZ PIERWSZY W LIMANOWEJ

                Jarmark Historyczny św. Marii Magdaleny wpisał się już na stałe w krajobraz kulturowy powiatu limanowskiego.  Podstawowym założeniem jego organizacji jest coroczna zmiana epoki historycznej, stanowiąca tło i warunkująca klimat poszczególnych edycji. Tegoroczne plany Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej pokrzyżowała pandemia, uniemożliwiająca organizatorom przeniesienie mieszkańców i turystów w odległą epokę u zarania naszej ery, kiedy tereny Ziemi Limanowskiej zamieszkiwały plemiona celtyckie, utrzymujące kontakty handlowe z największym w historii świata mocarstwem: IMPERIUM RZYMSKIM. VI Jarmark Historyczny, który planowo miał się rozpocząć dzisiaj 17.07, a zakończyć w niedzielę 19.07, pełen inscenizacji historycznych, przemarszów wojowników z zamierzchłej przeszłości, koncertów, wykładów plenerowych i gier miejskich odbędzie się w tej samej formule w lipcu 2021. Tymczasem muzealnicy w ramach działań performatywnych, nieobecnych dotychczas w regionie, zaprosili rzymskich legionistów do zwiedzenia Limanowej (Rzymianie byli efektem kreski zmarłego w tym roku francuskiego rysownika Alberto Uderzo, odpowiedzialnego za obchodzącą 30-lecie w Polsce, kultową serię komiksów z Asterixem i Obelixem).

                Performance w sztuce współczesnej posiada bardzo płynną definicję i wiele różnorodnych odsłon, ale najogólniej mówiąc jest to rodzaj sytuacji artystycznej w której rolę odgrywa nie tylko już tradycyjne dzieło, ale też sam twórca. W określonym czasie i kontekście miejsca w oczach odbiorcy równorzędne stają się: materia artystyczna oraz działania twórcy, w tym jego interakcje z otoczeniem. Działanie muzealników z 15 lipca na terenie miasta Limanowa wpisuje się w szerokie pojęcie sztuk quasi-performatywnych, poprzez wkroczenie w codzienność miejską z niestandardowym działaniem, mającym na celu zaintrygować obserwatorów przez swoją nieoczywistość.

                Czy rzymskie legiony dotarły kiedykolwiek na obszar dzisiejszej Limanowej? Czy słowa: „Roma victa” wybrzmiały kiedykolwiek w Beskidzie Wyspowym? I czy wreszcie 855 legionistów zimujących w 179 r. w obozie w Laurgaricio nad Wagiem (dzisiejsza Słowacja), pod dowództwem legata Marcusa Valeriusa Maximianusa, w którejś z letnich kampanii w czasie krwawych wojen markomańskich, przekroczyło łuk Karpat? O kontaktach mieszkańców Beskidu Wyspowego z Cesarstwem Rzymskim więcej informacji znajdzie się w opublikowanym jutro artykule naukowym (zawierającym także aparat krytyczny) dotyczącym sytuacji osadniczej na Ziemi Limanowskiej w I i II w. n.e.