Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

03 wrzesień 2020
Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II - konkurs

Organizatorzy Konkursu:

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Ziemia Limanowska, Limanowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej 

Patronat Honorowy: Kurator Małopolski Barbara Nowak

Cele Konkursu: Ukazanie wartości religii i wiary chrześcijańskiej mającej wpływ na życie człowieka, przedstawione w twórczości artystycznej takiej jak rysunek i fotografia, opartej na inspiracji osobą Jana Pawła II, poprzez upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz Jego wielkiego pontyfikatu papieskiego, przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski, ukazywanie oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę z Małopolską.

Uczestnicy konkursu: W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli podzieleni na kategorie wiekowe. W każdej z kategorii konkursowych określone zostaną kategorie wiekowe w jakich będzie można brać udział. Każdy uczestnik ponosi koszty przygotowania pracy konkursowej oraz przyjazdu do siedzib organizatorów oraz na finał konkursu we własnym zakresie.

Zasięg i przebieg konkursu: Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu limanowskiego. Uczestnicy konkursu od 1 września 2020 r. składają swoje prace w formie rysunku i fotografii na wskazany adres przez organizatorów do dnia 30 września 2020 r.

Finał konkursu: Odbędzie się 16 października 2020 r. w Limanowskim Domu Kultury o godz.16:00

Komisja konkursowa: Organizatorzy powołają komisję konkursową w każdej z kategorii konkursowych, która wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii.

Nagrody Konkursu: Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. Wręczenie nagród nastąpi na scenie podczas finału Konkursu „Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w dniu 16 października 2020, który będzie miał miejsce w Limanowskim Domu Kultury. 

Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe uczestników do pobrania:
REGULAMIN_+_KARTY_UCZESTNIKÓW