Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

07 październik 2020
Uruchomione zostały już zapisy na V edycję kursu przygotowawczego do matury z HISTORII SZTUKI!

Trochę później niż zazwyczaj, ale muzealnicy mają przyjemność ogłosić, że od 8 października 2020 do 22 października 2020 r. będą trwać zapisy na V edycję kursu przygotowawczego do matury z historii sztuki. Kolejna edycja zajęć rozpocznie się na spotkaniu organizacyjnym w piątek 23 październik 2020 r. o godz. 14.00 w Limanowej w Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej przy ul. Józefa Marka 13. Ze względu na nadal aktualny reżim sanitarny, ograniczono liczbę miejsc do 6 osób w grupie, dlatego wymagane są wcześniejsze zapisy. W celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa, warsztaty będą odbywać się w obowiązującym rygorze sanitarnym, dlatego uczestnicy proszeni są o posiadanie maseczek i zachowanie bezpiecznego dystansu, a w trakcie zajęć stosowanie się do poleceń prowadzących.

Zapisy będą przyjmowane na adres e-mail: muzeumlim@gmail.com lub a.kulpa@muzeum.limanowa.pl oraz pod nr tel.  18 337 20 42 (wt – sob: 9.00-16.00) lub znajdź nas na facebooku!

Zajęcia będą odbywać się od ostatniego tygodnia października - 3 godziny tygodniowo w terminie ustalonym wspólnie przez grupę. W celu realizacji całego zakresu materiału zajęcia będą prowadzone jako tradycyjne spotkania-wykłady w siedzibie muzeum oraz w formie e-learningu.

Kurs przygotowawczy do matury obejmuje:

 • nauka pisania wypracowania, prac, referatów,
 • praca na materiałach dostępnych tylko dla egzaminatorów,
 • praca na materiałach występujących na egzaminie maturalnym,
 • dobrze dobrane podręczniki i repetytoria,
 • nauka opisu, analizy i interpretacji dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych,
 • nauka analizy materiałów źródłowych, ikonograficznych i innych
 • zakres zajęć z epok, stylów, kierunków i dzieł sztuki w układzie chronologicznym oraz technik, zjawisk i gatunków plastycznych

Zalety kursu:

 • przystępna cena: tylko 10 zł/os/60 min. za zajęcia w grupach! zajęcia indywidualne – 20 zł/60 min!
 • fachowe, rzeczowe lekcje dla niewielkich grup i indywidualnych osób z historii sztuki
 • zapewnienie kursantom niezbędnych pomocy naukowych: prezentacji multimedialnych, przykładowych arkuszy testowych oraz konspektów, podręczników w formie pdf.
 • NAUKA PISANIA WYPRACOWANIA zgodnie z założeniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do matury
 • profesjonalnie przygotowani prowadzący; kompetencja i umiejętności dydaktyczne
 • wszechstronne przygotowanie ucznia pod kątem testowego egzaminu maturalnego oraz NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
 • praca z uczniami w oparciu o sprawdzone metody
 • bardzo dobre warunki pracy i miła atmosfera
 • praca w małych grupach od 2 do 6 osób!
 • po utworzeniu grupy możliwość indywidualnego ukształtowania grafiku (od wtorku do soboty)
 • możliwość ustalenia innych propozycji!

 

By pomóc wszystkim zainteresowanym w samodzielnej nauce organizatorzy przygotowali kurs, który pozwala przede wszystkim usystematyzować zdobytą już wiedzę. Zaletą kursu jest omawianie poszczególnych epok i stylów z jednoczesnym zaprezentowaniem reprodukcji wszystkich najważniejszych dzieł sztuki w formie rozbudowanych prezentacji, które są przekazywane kursantom jako materiały pomocnicze. Prowadzący zajęcia szczególna uwagę przywiązuję do doskonalenia zdolności uczestników kursu w „sztuce patrzenia” na dzieła sztuki, samodzielnego ich analizowania i porównywania oraz formułowania na tej podstawie wniosków, posługując się fachową terminologią. Poza chronologiczną prezentacją dziejów historii sztuki, podczas zajęć są omawiane m.in. sylwetki twórców, techniki artystyczne czy terminologia z zakresu ornamentyki. Kurs prowadzi osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zakresu historii sztuki oraz dziejów kultury. Całość kursu jest również przygotowana z uwzględnieniem wymagań CKE co do zakresu tematycznego, dodatkowo uczestnicy zajęć  zapoznają się ze sposobem formułowania zadań maturalnych. Znajomość historii sztuki jest brana pod uwagę podczas rekrutacji przede wszystkim na kierunkach: historia sztuki, architektura, kulturoznawstwo, konserwacja zabytków oraz wszystkich kierunkach artystycznych na akademiach plastycznych.