Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

16 październik 2020
Artefakty z limanowskiej rafinerii

            W dniu wczorajszym zbiory Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej wzbogaciły się o nowe, interesujące zabytki. Darczyńca: Zbigniew Sułkowski przekazał do muzealnej kolekcji przedmioty pochodzące z rafinerii nafty w Sowlinach, które odnalazł na terenie zakładowej remizy strażackiej, po przejęciu fabryki przez Starostwo Powiatowe w Limanowej w 1999 r. Według relacji darczyńcy istniał pomysł utworzenia w remizie niewielkiego muzeum, ze względu na dużą ilość zachowanego, zabytkowego wyposażenia, jednak budynek został rozszabrowany w ciągu kilku dni, bezpośrednio przed przejęciem zakładu przez Skarb Państwa. Okoliczności te spowodowały, że udało się zachować jedynie kilka artefaktów: dwa hełmy strażackie wz 56 wykonane z tekstolitu (produkowane w latach 60 i 70. XX w., na bazie form produkcyjnych z 1935 r. Huty Ludwików w Kielcach), reprezentacyjny toporek strażacki z oryginalnym skórzanym pokrowcem, a także tablicę ostrzegawczą  z początku XX wieku. Ostatni przedmiot pochodzi z czasów powstawania sowlińskiej rafinerii, i pomimo ponad 100 letniego użytkowania, posiada jedynie niewielkie uszkodzenia. Wykonany jest z tzw. białego metalu określanego również jako stop łożyskowy, natomiast formy językowego napisu umieszczonego na tablicy wskazują na jego powstanie jeszcze przed reformą języka polskiego z 1936 r. Wiele tablic o takiej treści było rozmieszczonych na terenie fabryki właściwie do początku lat 90. XX w., a ze względu na specyfikę zakładu amatorzy palenia „tytoniu i cygar” napotykali na istotne przeszkody w realizacji swoich pasji.

                Obecnie przekazane zabytki są ewidencjonowane i opisywane przez muzealników, a po zakończeniu tych czynności na stałe wejdą w skład inwentarza działu Historii i Techniki limanowskiego muzeum, gdzie stanowić będą unikatowe ślady przeszłości związane z największym limanowskim zakładem produkcyjnym, utrwalonym u swojego zarania na filmach rodziny Chrapkiewiczów: https://www.youtube.com/watch?v=Wb7nTUQYVG0&t=104s