Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

12 styczeń 2021
MUZEALNE PROJEKTOWANIE STRUKTURY PRZYSZŁOŚCI

Miniony rok, pomimo stanu epidemicznego, albo właśnie ze względu na tę sytuację, oznaczał dla muzealników okres wytężonej pracy. Jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. odbywały się wydarzenia kulturalne i naukowe w ramach cyklów: „Jam na Marsie” i „W Ogrodach Klio”, przyciągające liczną publiczność. Okres ograniczenia działalności instytucji wymagał zmian systemu pracy, dostosowania procedur do reżimu sanitarnego oraz znalezienia formuły działalności w przestrzeni internetowej (innej od powszechnej tendencji prezentowania kultury poprzez tzw. „gadające głowy”) – w efekcie powstały liczne artykuły popularno-naukowe z zakresu historii i historii sztuki (a także rozpatrujące wybrane zagadnienia z punktu widzenia obu tych nauk), nieoczywiste wirtualne spacery po muzealnych wystawach, wydarzenia o charakterze performatywnym  i happeningowym – zaznaczające obecność Muzeum w przestrzeni miejskiej. Okres letni upłynął pod znakiem plenerowych warsztatów w parku miejskim, a także realizacją formy plenerowego wykładu potrójnego w ramach cyklu „W ogrodach Klio” („Archeologia nagiego ciała”). Oprócz aktywności w przestrzeni publicznej muzealnicy pozyskiwali nowe zbiory, prowadzili zajęcia edukacyjne on-line (kurs przygotowawczy do matury z zakresu historii sztuki), opracowywali nowe koncepcje wystawiennicze (i kreowali ekspozycje w przestrzeni), formy przekazu narracji odbiorcom, prowadzili badania naukowe oraz pozyskiwali środki zewnętrzne z projektów europejskich i realizowali już rozpoczęte projekty.

Efektem tych działań stało się opracowanie ramowego planu działalności merytorycznej na rok 2021 r., uwzględniającego sytuację sanitarno-prawną:

Wystawy:

22.01.2021 wernisaż w formie eksperymentu artystycznego „Brożek intymny”, prezentujący w wersji on-line wystawę szkiców artysty przygotowaną w salach muzeum (możliwość zwiedzenia ekspozycji in situ będzie istnieć do początku maja).

26.02.2021 r. otwarcie on-line wystawy stałej: „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”, przedstawiającej aspekty historii Limanowej w okresie nowożytnym, dofinansowanej ze środków europejskich. W ramach tego zadania w ubiegłym roku renowacji uległ dach dworu Marsów oraz pojawił się nowy mieszkaniec muzeum: Błędny Ognik Irrlicht.

14.05.2021 IX Noc Muzeum, w trakcie której muzealnicy zabiorą publiczność w podróż po „Logice chaosu”, w odsłonie barokowej  i z potrójnym wykładem w ramach „W Ogrodach Klio”.

25.06.2021  s.z.t.u.k.a. – interdyscyplinarne działanie performatywne

20.08.2021 otwarcie kolejnej wystawy stałej: „In partibis artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”, zlokalizowanej w odtworzonej secesyjnej werandzie dworskiej, rozpatrujące zagadnienie mecenatu szlacheckiego nad wszelkimi przejawami sztuki. Wydarzenie będzie częścią realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich o tej samej nazwie.

17.09.2021 otwarcie wystawy czasowej: „Wewnątrz/Inside”, będącej refleksją nad mechanistyczną wizją rzeczywistości skrytej w trzewiach urządzeń, w oparciu o zbiory własne muzeum.

12.11.2021 otwarcie wystawy czasowej: „Pamięć kalendarza” – czyli próba odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca historii w życiu codziennym człowieka ery modernizmu i postmodernizmu.

 

Popularyzacja nauki:

14.05.2021 „W Ogrodach Klio” – potrójny wykład w ramach cyklu poruszający zagadnienie różnych aspektów epoki baroku, w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim

23.07.2021 „W Ogrodach Klio” - potrójny wykład w ramach cyklu wytyczający „Antypody antyku”, będący częścią VI Jarmarku historycznego św. Marii Magdaleny

13.08.2021 „W Ogrodach Klio” - potrójny wykład, którego narracja dotyczyć będzie recepcji zjawiska wojny, w różnych okresach i wymiarach.

12.11.2021 „W Ogrodach Klio” - potrójny wykład prezentujący najważniejsze zagadnienia metodologii badań humanistycznych (historii, historii sztuki, archeologii).

 

Badania naukowe:

- kontynuacja badań nad aspektami życia codziennego Limanowej w okresie staropolskim, skutkująca ponadto przygotowaniem edycji najstarszych zachowanych ksiąg wójtowsko-ławniczych miasteczka z XVI i XVII w. Jedna ze wspomnianych ksiąg zostanie wydana jako VII tom Zeszytów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej (premiera 10.12.2021). Dyscyplina: historia

- projekt badawczy, skupiający się na formach artystycznych wyposażenia najstarszych zachowanych kościołów i historii gospodarczej parafii na terenie powiatu limanowskiego (do końca XVIII w.). Interdyscyplinarny: historia sztuki i historia

- kwerendy w muzeach na terenie Polski w celu pozyskania informacji na temat form twórczości Maksymiliana Brożka. Dyscyplina: historia sztuki

- kwerendy w muzeach polskich i europejskich mające na celu kompleksowe opracowanie tematu miejsca w kulturze dewizek. Interdyscyplinarna: historia sztuki, kulturoznawstwo

 

Edukacja:

- kurs przygotowawczy do matury z zakresu historii sztuki

- kurs podstaw języka łacińskiego i kultury antycznej

- warsztaty kaligraficzne i iluminatorskie

- warsztaty artystyczne i historyczne w trakcie wakacji z Muzeum (lipiec, sierpień)

- gra miejska w trakcie VI Jarmarku św. Marii Magdaleny

 

Wydarzenia kulturalne:

Kontynuacja cyklu koncertów „Jam na MARSIE” uzależniona przede wszystkim od uwarunkowań sytuacji epidemicznej.