Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

18 sierpień 2021
ZAPISY NA ZAJĘCIA Z HISTORII SZTUKI

W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej rozpoczynają się zapisy na kurs przygotowawczy do matury z historii sztuki 2021/2022. By pomóc wszystkim zainteresowanym w samodzielnej nauce muzealnicy po raz szósty przygotowali kurs, który pozwala przede wszystkim usystematyzować zdobytą już wiedzę. Prowadzący zajęcia szczególna uwagę przywiązuję do doskonalenia zdolności uczestników kursu w „sztuce patrzenia” na dzieła sztuki, samodzielnego ich analizowania i porównywania oraz formułowania na tej podstawie wniosków, posługując się fachową terminologią.

Zapisy będą przyjmowane OD 18.08. D0 04.09. na adres e-mail: administracja@muzeum.limanowa.pl lub a.kulpa@muzeum.limanowa.pl oraz pod nr tel.  18 337 20 42 (wt – sob: 9.00-16.00).

Zajęcia będą się odbywać w terminie ustalonym wspólnie przez grupę. W celu realizacji całego zakresu materiału zajęcia będą prowadzone jako tradycyjne spotkania-wykłady w siedzibie muzeum oraz w formie e-learningu.

Kurs przygotowawczy do matury obejmuje:

- nauka pisania wypracowania, prac, referatów,

- praca na materiałach dostępnych tylko dla egzaminatorów,

- praca na materiałach występujących na egzaminie maturalnym,

- dobrze dobrane podręczniki i repetytoria,

- nauka opisu, analizy i interpretacji dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych,

- nauka analizy materiałów źródłowych, ikonograficznych i innych

- zakres zajęć z epok, stylów, kierunków i dzieł sztuki w układzie chronologicznym oraz technik, zjawisk i gatunków plastycznych

Zalety kursu:

- cena: 10 zł/os/60 min. za zajęcia w grupach! zajęcia indywidualne – 20 zł/60 min!

- zapewnienie kursantom niezbędnych pomocy naukowych: prezentacji multimedialnych, przykładowych arkuszy testowych oraz konspektów, podręczników w formie pdf.

- NAUKA PISANIA WYPRACOWANIA zgodnie z założeniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej