Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

19 sierpień 2022
80. rocznica likwidacji limanowskiego getta

"Pamięć jest kluczowym pojęciem każdej kultury.
Wszystko co tworzymy, z czym obcujemy,
zawiera się w pamięci" - Paweł Hulle

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w delegacji p. Doroty Wójtowicz miało zaszczyt uczestniczyć w uroczystości 80. rocznicy likwidacji limanowskiego getta. Odsłonięto Głaz pamięci przy ul. Jana Kilińskiego stanowiący hołd mieszkańców Limanowej dla społeczności żydowskiej, usytuowanego na tzw. Kamieńcu.

zdj.TV28