Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

13 październik 2022
"Kościelisko i karczmisko ...legendarne początki miasta Limanowa"

W dniu wczorajszym tj. środę w niezwykłej grze terenowej p.t. „Kościelisko i karczmisko …. legendarne początki miasta Limanowa” uczestniczyli uczniowie klasy 4 b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej . Wyprawa na Miejską Górę okraszona była historycznymi opowieściami i wiekowymi legendami o Limanowej i okolicach. W czasie wędrówki poruszane były tematy dotyczące herbu Limanowej, jej właścicieli, cudownej Piety limanowskiej, kapliczek, przyrody Beskidu Wyspowego oraz jego geografii.

Zajęciom sprzyjała wyjątkowa, słoneczna, jesienna aura. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, uczestnictwo i niezwykłe zaangażowanie w zadania wspaniałym młodym adeptom historii regionu i wychowawczyni Pani mgr Alinie Mordarskiej.
Zajęcia przeprowadziła kustosz Magdalena Urbaniec