Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

14 październik 2022
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej . Prosimy o zapoznanie z załącznikami.