Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

PIĘKNO LITERY HEBRAJSKIEJ - Warsztaty kaligraficzne w V Noc Muzeum

Szanowni Państwo,


w sobotę 14 maja br. o godz. 16.00 w ramach ogólnopolskiej akcji „NOC MUZEÓW” zapraszamy miłośników pięknych pism na krótką lekcję kaligrafii alfabetu hebrajskiego.  

   Alfabet języka hebrajskiego wywodzi się z najstarszego zachowanego alfabetu świata, alfabetu fenickiego. Pismem tym spisano najstarsze księgi biblijne.

W okresie niewoli babilońskiej (VI w. przed Chr.) wyłoniło się w rodzinie aramejskiej nowe pismo, zwane kwadratowym Pismem kwadratowym przepisano stare i spisano kolejne księgi biblijne. Dziś hebrajski tekst Biblii jest drukowany w piśmie kwadratowym, a język hebrajski posługuje się tym właśnie rodzajem pisma.

 

    Chrześcijaństwo i judaizm uznają hebrajski za język święty.  Mistycy żydowscy uważali litery hebrajskie za nośniki duchowych mocy, a ich znajomość za sposób zbliżania się do Boga. Na warsztatach w Muzeum poznamy te bardzo piękne graficznie znaki. Zajęcia odbywają się pod patronatem Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. Pracujemy na podstawie wzornika opracowanego przez krakowskiego kaligrafa Grzegorza Barasińskiego. Jest to propozycja pisma sefardyjskiego, opartego m.in. na średniowiecznych manuskryptach hiszpańskich. Wzór zawiera także wskazówki kaligraficzne Izziego Pludwińskiego, znanego kaligrafa pism hebrajskich.

 

Zajęcia prowadzi: Lidia Marek-Jurkowska.

 Zapraszamy!

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o kontakt i zapisy: (tel. 18 3372 042).