Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Jarmark św. Marii Magdaleny

05 październik 2017
RUDIMENTA LINGUAE LATINAE - Podstawy języka łacińskiego Lekcje w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej

Rudimenta linguae latinae” – podstawy języka łacińskiego. Zajęcia cykliczne adresowane do uczniów szkół średnich oraz dorosłych. Celem zająć jest wykształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się łacińskimi formami i strukturami gramatycznymi w zakresie morfologii i składni; wykształcenie i doskonalenie techniki tłumaczenia i rozumienia łacińskiego tekstu na podstawie tekstów przygotowanych i oryginalnych; zdobycie podstawowego zasobu leksykalnego języka łacińskiego, a w konsekwencji samodzielne tłumaczenie i interpretacja prostych tekstów autorów starożytnych i średniowiecznych. Zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek o godz. 16.00 począwszy od 5 października. Czas trwania: 45 min., prowadzący: Arkadiusz Urbaniec, cena: 5 zł/os. Przewidywany czas trwania kursu: 45 godzin. Zapisy w siedzibie muzeum lub telefonicznie: 18 3372042.