Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2018 z dn. 17.07.2018


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 17.07.2018 dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie prac infrastrukturalnych przy stworzeniu punktu informacji historycznej z zapleczem dla osób odwiedzających na wzgórzu Jabłoniec w Limanowej. Treść wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączonym pliku: Zapytanie ofertowe nr 4-2018 - unieważnienie