Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2018 - WYKONANIE PRAC INFRASTRUKTURALNYCH PRZY STWORZENIU PUNKTU INFORMACJI HISTORYCZNEJ Z ZAPLECZEM DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NA WZGÓRZU JABŁONIEC W LIMANOWEJ


W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie prac infrastrukturalnych przy stworzeniu punktu informacji historycznej z zapleczem dla osób odwiedzających na wzgórzu Jabłoniec w Limanowej.