Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Informacja - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2018 z dn. 05.08.2018


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej informuje, że dokonano wyboru oferenta na wykonanie prac infrastrukturalnych przy stworzeniu punktu informacji historycznej z zapleczem dla osób odwiedzających na wzgórzu Jabłoniec w Limanowej, obejmujących:
1. Wykonanie zatoki autobusowej o wymiarach 35x3 m (105 m2), 12 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5 m (12x12.5 m2), utwardzanych betonową kratą oraz drogi o nawierzchni szutrowej i dwóch zjazdów o łącznej powierzchni 315
2. Wykonanie wiaty turystycznej o wymiarach 7x13 m (91 m2), składającej się z trzech części o wymiarach: 4,3x7 m, 4,2x7 m, 4,3x7 m, nakrytej dachem dwuspadowym.
3. Wyposażenie punktu informacji historycznej w elementy małej architektury: 16 szt. ławek, 8 szt. drewnianych stołów, 1 szt. kosz na śmieci.

Stanowiących przedmiot zapytania ofertowego nr 5/2018 z dn. 05.08.2018. Pełna informacja na temat wybranej oferty znajduje się w załączniku: informacja nr 5