Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe 8/2018 - wykonanie oraz dostawa modeli postaci historycznych stanowiących element wyposażenia wystawy "Polsko-słowackie braterstwo broni - bitwa limanowska 1914"


W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie oraz dostawę modeli postaci historycznych stanowiących element wyposażenia wystawy "Polsko-słowackie braterstwo broni - bitwa limanowska 1914" 1914".