Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Informacja - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7/2018 z dn. 05.10.2018


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej informuje, że dokonano wyboru oferenta na wykonanie oraz dostawę wyposażenia multimedialnego stanowiącego element wystawy „Polsko-słowackie braterstwo broni-bitwa limanowska 1914” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, obejmujących:
1. Wykonanie i dostawę kiosku multimedialnego wraz z dodatkowym ekranem
2. Wykonanie i dostawę stołu multimedialnego
3. Wykonanie aplikacji - interaktywne pole bitwy
4. Wykonanie i dostawę systemu audio wystawy

Stanowiących przedmiot zapytania ofertowego nr 7/2018 z dn. 05.10.2018. Pełna informacja na temat wybranej oferty znajduje się w załączniku: informacja nr 7