Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe 9/2018 - wykonanie oraz dostawa trzech mundurów historycznych dla modelu postaci żołnierzy w ramach mikroprojektu „Polsko-słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914”.


W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie oraz dostawę trzech mundurów historycznych dla modelu postaci żołnierzy w ramach mikroprojektu „Polsko-słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914”.