Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Informacja - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 10/2018 z dn. 21.11.2018


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej informuje, że dokonano wyboru oferenta na wykonanie oraz dostawę kiosku multimedialnego zewnętrznego stanowiącego element infrastruktury – punktu informacji historycznej na wzgórzu Jabłoniec, w ramach projektu „Polsko-słowackie braterstwo broni-bitwa limanowska 1914”, stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego nr 10/2018 z dn. 21.11.2018. Pełna informacja na temat wybranej oferty znajduje się w załączniku: informacja nr 10
podpis