Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe 1/2019 - wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych na polu bitwy podczas inscenizacji - rekonstrukcji historycznej pn. “Bitwa limanowska 1914 oczami Polaków i Słowaków, w ramach projektu „Polsko-słowackie braterstwo broni-bitwa limanowska 1914”.


W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych na polu bitwy podczas inscenizacji - rekonstrukcji historycznej pn. “Bitwa limanowska 1914 oczami Polaków i Słowaków, w ramach projektu „Polsko-słowackie braterstwo broni-bitwa limanowska 1914”.