Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe 1/2020 - wykonanie oraz dostawa filmu dokumentalnego o aspektach historii Limanowej dotyczących recepcji prawa magdeburskiego w życiu społecznym w ramach mikroprojektu „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”.


W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie oraz dostawę  filmu dokumentalnego o aspektach historii Limanowej dotyczących recepcji prawa magdeburskiego w życiu społecznym w ramach mikroprojektu „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”.

podpis