Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Informacja - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2020 z dn. 17.06.2020


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej informuje, że dokonano wyboru oferenta na wykonanie oraz dostawę wyposażenia multimedialnego stanowiącego element wystawy „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej Ziemi Limanowskiej, będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 3/2020 z dn. 17.06.2020. Pełna informacja na temat wybranej oferty znajduje się w załączniku: informacja 3