Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe 5/2020 - wykonanie oraz dostawa modelu postaci historycznej pisarza miejskiego stanowiącego element wyposażenia wystawy „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej.


W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na wykonanie oraz dostawę modelu postaci historycznej pisarza miejskiego stanowiącego element wyposażenia wystawy „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”
podpis